Obchodní Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.           Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě nacházejícím se na stránkách www.jami-bh.cz provozovaném Jaroslavou Juhász, se sídlem Praha – Strašnice, Pod Strání 2159/17, IČ: 88552748, DIČ: CZ7958200800.

 

Internetový obchod www.jami-bh.cz se zabývá prodejem potraviny a dalších komodity v bio kvalitě a veškeré smluvní vztahy uzavírané prostřednictvím tohoto internetového obchodu shora jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a je-li zákazníkem spotřebitel, pak také zákonem o ochraně spotřebitele, zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

II.          Vymezení důležitých pojmů

My a další tvary tohoto osobního zájmena označují vždy provozovatele internetových stránek www.jami-bh.cz

 

Vy a další tvary tohoto osobního zájmena označují Vás, našeho zákazníka, objednatele, osobu, která s námi chce uzavřít smluvní vztah.

 

OP je označením pro tyto obchodní podmínky.

 

Podnikatel – jste pro účely těchto OP v případě, že vykonáváte na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a za tímto účelem u nás objednáváte Zboží.

 

Spotřebitel jste pro účely těchto OP v případě, že neobjednáváte Zboží jako Podnikatel. Současně pak platí, že požíváte ochrany v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem.

 

Stránky je označením pro internetové stránky www.jami-bh.cz.

 

Zboží je označením potravin a ostatních komodit nabízených na Stránkách.

 

 

III.        Zboží

Zboží a jeho ceny, které uvádíme na Stránkách, jsou pro nás závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

 

 

IV.       Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká, objednáte-li na Stránkách Zboží a My tuto Vaši nabídku přijmeme. Přijetí objednávky Vám neprodleně oznámíme informativním e-mailem zaslaným Vám na Vámi zadaný e-mail.

Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě naší vzájemné dohody nebo na základě zákonných důvodů.

Před odesláním objednávky si, prosím, překontrolujte všechny Vámi zadané údaje.

Uzavřením kupní smlouvy stvrzujete, že je Vám znám obsah těchto OP a že s jejich obsahem souhlasíte.  

 

V.         Platební podmínky

V současné době u nás na kamenném obchodě lze platit v hotovosti i kartou a za objednávky pouze hotově. Další možnosti již budou také brzy umožněny. 

Další možnosti platby řešíme.  

Cenu Vašeho objednaného Zboží zjistíte okamžitě po jeho objednání na našich Stránkách, konečnou cenu Vám oznámíme v potvrzovacím e-mailu či sms.

 

VI.       Doručování

Dostupnost Vámi objednaného Zboží a termín, kdy pro Vás bude k dispozici, Vám oznámíme prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, sms.   

 

Pokud se stane, že je Vámi objednané Zboží vyprodáno, budeme Vás o této situaci neprodleně informovat na Vámi zadaný e-mail.

Daňový doklad k doručovanému Zboží je součástí dodávky.

 

 

 

 

 

Pro převzetí Zboží můžete zvolit dva způsoby (vždy za splnění níže uvedených podmínek):

 

1)          Doručení přímo k Vám

Objednané Zboží Vám doručíme osobně, v případě, že:

a)          minimální hodnota objednávky činí 500,- Kč včetně DPH 

b)          místem doručení je Praha, Poříčany, Sadská, Poděbrady a Nymburk.

 

Zboží zavážíme každý čtvrtek nebo pátek, termín konkrétního doručení Vám oznámíme předem, a to prostřednictvím e-mailu, sms, či telefonicky. 

 

Mimo Prahu Vám objednané Zboží doručíme (platí pouze pro území ČR) v případě, že se na tom předem dohodneme a celková cena Vámi objednaného Zboží bude ve svém souhrnu činit minimálně 4000,- Kč včetně DPH. Tyto objednávky pak doručujeme dle předchozí domluvy.

 

Za doručení zboží nad 1500,- kč s DPH  si neúčtujeme žádný zvláštní poplatek. 

za objednané zboží v hodnotě od 500,-kc do 1500,-kc je poplatek 69,-kč, viz distribuce :

http://www.jami-bh.cz/terms-and-conditions/

 

 

2)          Vyzvednutí u nás

V případech, které nesplňují podmínky doručení přímo k Vám, si Vámi objednané Zboží můžete vyzvednout u nás, a to:

 

a)          v našem kamenném obchodě, který se nachází na adrese:

 

JaMi Božská hostina

Boleslavova 17

140 00 Praha 4 - Nusle

Otevírací doba: středa - pátek  11:00 - 19:30  

 

nebo

 

b)              na farmářských trzích konaných v Praze na náměstní Jiřího z Poděbrad, kde máme umístěnu svou pojízdnou chladící prodejnu opatřenou logem Ekofarmy Rybník Bio Uher. Na trzích jsme každou středu od 8:00h do 18:00h a každou sobotu od 8:00h do 14:00 hodin.

 

Osobní odběr je zdarma.

 

 

 

VII.      Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

Většina námi dodávaného Zboží podléhá rychlé zkáze (tj. potraviny a nápoje), proto jej zejména z hygienických důvodů nelze vrátit.  

 

Náklady vrácení zboží nesete Vy.  Je-li vrácené zboží poškozeno porušením Vašich povinností, jsme oprávněni vůči Vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

1)          Spotřebitel

 

Odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito OP můžete nejpozději do … od obdržení potvrzovacího e-mailu či sms a to zasláním e-mailu či sms na náš kontaktní e-mail či telefonní číslo.

Od kupní smlouvy na Zboží, které nepodléhá rychlé zkáze (tj. zejména čistící a prací prostředky) máte oprávnění odstoupit také do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. V takovém případě máte povinnost nám Zboží vrátit kompletní, v původním obalu, bez známek opotřebení či poškození.

Důvod vrácení Zboží a odstoupení od kupní smlouvy nemusíte uvádět.

Částku plně odpovídající ceně Zboží a případným nákladům, které byly součástí jeho dodání, Vám uhradíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na Vámi uvedený účet.  

 

2)          Podnikatel

Objednávky, které budete uskutečňovat v rámci svého podnikání, můžete rušit jen po předchozí dohodě s námi.

 

VIII.    Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu kupní smlouvy.

Máte oprávnění na informaci, jaké údaje o Vás evidujeme a tyto údaje máte oprávnění měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte oprávnění nám písemně sdělit, že již od nás nechcete dostávat obchodních sdělení, které Vám zasíláme na Vaši e-mailovou adresu získanou v souvislosti se zasláním Vaší objednávky.

 

IX.        Řešení sporů

Uzavřením kupní smlouvy se My i Vy společně zavazujeme, že veškeré případné neshody vzniklé v souvislosti s uzavřením či uzavíráním kupní smlouvy se nejprve pokusíme vyřešit smírnou cestou, v případě, že se tak nestane, budou náš případný spor řešit obecné soudy.

 

X.         Kontaktní údaje

Vašimi kontaktními údaji jsou e-mail a telefonní číslo, které zadáte v průběhu Vaší objednávky. Takto poskytnuté údaje jsou považovány pro účel realizace kupní smlouvy za závazné.

 

Našimi kontaktními údaji jsou:

 

Email: info@jami-bh.cz

Telefonní číslo: 

Jaroslava Juhász mobil 601 368 342,

Miroslav Juhász mobil 739 428 813.

 

XI.        Ostatní

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.8.2012.